ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. arcelormittal.com tubular.arcelormittal.com Kontakty

Informace

 • Banner

  Ekologie a životní prostředí

  Držitel Certifikátu Systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001.
 • Banner

  Nabídka zaměstnání

  Hledáme odborníky ať už v administrativě a řízení nebo na dělnické profese.
 • Banner

  Politika společnosti

  vychází z aktuální strategie společnosti a celé skupiny

Slavíme 100 let od založení společnosti

Letos je tomu 100 let, kdy byly založeny v severní části města Fryštát Karvinské železárny. Vznik nové společnosti na zelené louce dal základ železářskému průmyslu v nynější Karvinské oblasti. Není určen přesný datum založení společnosti, a proto akce, které budou toto výročí připomínat budou v průběhu celého roku.

Za tuto dlouhou dobu společnost změnila několikrát název, od již výše zmiňovaného. V roce 1958 byl podnik začleněn pod NHKG, n.p. Ostrava jako závod 19 Karviná. Od 1.3.1993 byla společnost přejmenována a částečně osamostatněna od Ostravské „matky“ jako JÄKL Karviná, a.s. V roce 2003 byla společnost začleněna do nadnárodní skupiny Mittal Steel Holdings. Od roku 2008 byla společnost začleněna pod divizi trubkové výrobky a přejmenovala se na ArcelorMittal Tubular Karviná a.s.

„Od počáteční výroby podkov a náprav a konstrukcí po železniční vagony se směr společnosti postupně zaměřoval na výrobu profilů a trubek, zpočátku velice jednoduchou technologií tzv. zvonečkového svařování. V průběhu let se výroba modernizovala a vylepšovala, na Tažírně výrobou ocelových trubek tažených za studena a na Rourovně od 1.4.1960 výrobou podélně svařovaných zatepla redukovaných trubek od průměru 16,2 mm až po průměr 114,3mm. Začátkem 70. let přibyly Somenory, tažné stolice MONTBARD, nová žíhací pec NASSHEUER a postupně přibývaly další válcovací linky a strojní zařízení. V současné době může společnost nabídnout široké portfolio svým zákazníkům, počínaje zatepla redukovanými trubkami, po konstrukční profily a trubky, tažené profily a trubky, kalibrované přesné trubky. Na vrcholu pyramidy stojí výrobky, které dodáváme do segmentu automobilového průmyslu pro všechny významné evropské automobilky. Je to taková naše třešnička na dortu a jsme na to náležitě hrdi. Za těch 100 let se technologie výroby podstatně měnila, vylepšovala a zdokonalovala tak, jak šel technický vývoj dopředu s dobou. Karvinští byli vždy na špici, co se týká výroby trubek a profilů, vždyť název „jekle“ vznikl v této společnosti a používá se obecně při obchodování s uzavřenými i otevřenými profily“, uvádí René Fabik, generální ředitel společnosti.

„Společnost dávala a dává lidem práci již od počátku první republiky. Někteří současní zaměstnanci vzpomínají, že zde pracoval jejich otec, matka nebo děda. Proto jsme se rozhodli oslavit toto výročí spoustou akcí pro naše zaměstnance a jejich rodinné příslušníky během celého roku. Hlavní akcí bude 24.3.2018 slavnostní Ples ke 100. výročí společnosti, v dubnu budeme pokračovat sportovními akcemi, jako je badmintonový turnaj, výšlap a cyklistický výlet do Pooderské oblasti. V dubnu se mohou těšit naši důchodci na setkání Klubu důchodců v restauraci Tesarčík. Prvního května bude tradiční Den otevřených dveří pro současné i bývalé zaměstnance. V květnu proběhne setkání nejvyššího vedení divize Tubular na ostravském Landeku. V červnu budeme pokračovat zaměstnaneckým dnem v areálu karvinských Lodiček a koncertem skupiny Kryštof v amfiteátru areálu parku Boženy Němcové. V areálu Rybářského svazu v Petrovicích u Karviné bude v červnu Dětský den, kdy zájemci mohou pokusit své štěstí při chytání ryb a bude zde připraveno bohaté rybí občerstvení pro všechny zájemce. Hned po prázdninách v září proběhne v karvinském společenském domě Družba setkání bývalých zaměstnanců a na petrovickém hřišti Inter proběhne fotbalové klání mužstev společnosti. V říjnu zajišťujeme bruslení na zimní hale STARS pro zaměstnance. V říjnu také proběhne setkání bývalých ředitelů a současného vedení společnosti. V listopadu proběhne bowlingové klání a proběhne slavnostní setkání vedení společnosti s nejlepšími zaměstnanci společnosti, kteří dostanou k letošnímu jubileu také dárek. Prosinec završíme mikulášskou nadílkou v Městském domě kultury v Karviné. Snad jsem zde vyjmenoval vše, jednotlivé akce budou avizovány na nástěnkách společnosti a elektronickou formou. Budu rád, když se zaměstnanci zúčastní většiny těchto akcí a důstojně tak spolu oslavíme naše letošní výročí,“ doplňuje Rostislav Jevický, personální ředitel společnosti a manažer bezpečnosti výčet akci které by měly v letošním roce proběhnout.

ArcelorMittal Newsletter ArcelorMittal Newsletter ArcelorMittal Newsletter >